Página web dinamoa.eus

Helburua

Dinamoa Sormen Gunearen webgunea diseinatu eta garatzea.

Garapena

Mugimendua indar eta indarra argi bihurtzeko tresna da Dinamoa. Sormen gune zabala da, anitza, askea, irekia; sormen diziplina eta adierazpen orori bide emateko laborategia. Webgunea garatzeko orduan informazioaren arkitekturari garrantzi berezia eman diogu. Diseinuari dagokionez ukitu garaikidea dauka.